Metody
Zajęcia w Sunny Academy są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z pasją do uczenia i rozwijania się. Zdajemy sobie sprawę, że poprawność językowa lektora jest bardzo istotna, gdyż mali słuchacze doskonale potrafią imitować, powtarzać dźwięki, słowa oraz całe zdania po nauczycielu. Równie ważne są dla nas umiejętności pedagogiczne lektora oraz jego kreatywność.
Nasz program wykracza poza podstawę szkolną i standardowe podręczniki, dzięki czemu uczniowie znacznie szybciej wszechstronnie opanowują język angielski, jak i udaje im się uniknąć bariery przed mówieniem lub udaje się ją przełamać ;)
Nasi metodycy wspierają na co dzień naszych nauczycieli i troszczą się o najwyższą jakość zajęć i programu nauczania.
Od 2017 jesteśmy szkołą partnerską NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING.
Dzieci 2-5 Dzieci 6-15 Dorosli
Dzieci 2-5
W naszej szkole stawiamy na różnorodność i dynamikę zajęć, podczas których stosujemy m.in. gry ruchowe, scenki sytuacyjne czy zabawy z wykorzystaniem obrazków. Dzięki temu mali uczniowie uczą się współpracy w grupie, rozwijają zdolności manualne, muzyczne, rytmiczne i motoryczne. Bardzo ważnym aspektem jest również mówienie lektora do uczniów tylko po angielsku, tak, aby osłuchały się z językiem oraz nauczanie pełnych zdań, które wprowadzane są za pomocą piosenek, rymowanek i aktywności ruchowych. Tym sposobem dzieci w Sunny Academy uczą się prawdziwej komunikacji.
Dzieci 6-12
Na zajęciach dla starszych uczniów element zabawy jest wciąż niezwykle istotny. Dzieci i młodzież są aktywizowani na różne sposoby,dzięki czemu rozwijają wszystkie sprawności językowe, takich jak umiejętności bierne (rozumienie i czytanie) oraz aktywne (mówienie i pisanie). Niemniej nacisk kładziemy na komunikację i zachęcamy uczniów do jak najbardziej aktywnego użycia języka w mowie. Sprzyja temu program NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING oraz część zajęć prowadzonych PRZEZ ZAGRANICZNEGO LEKTORA, który nie posługuje się językiem polskim.
Dorośli
U nas to mit, że dorośli nie bawią się ucząc się języka obcego: wykorzystujemy narzędzia i aktywności, które z pozoru dziecinne, uruchamiają w każdym człowieku pokłady kreatywności i pomagają w przyjemnej atmosferze przyswajać język obcy. Korzystamy z programów NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING oraz materiałów autentycznych. Jesteśmy też otwarci I elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb naszych słuchaczy.