Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

 Jesteśmy Szkołą Partnerską 
National Geographic Learning

 

 
 

 
 
 

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Skuteczna metoda nauczania

Angażujące treści i projekty

 

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Fascynujące zdjęcia i filmy  National Geographic

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

Umiejętności XXI wieku

Prawdziwe historie, 
prawdziwi ludzie  

10 powodów   

dla których warto uczyć się w naszej

szkole językowej

1 . Uniwersalność języka

jeśli chcemy przygotować dzieci i młodzież do bycia obywatelami świata, musimy nauczyć ich przede wszystkim kluczowych umiejętności – zalicza się do nich m.in. znajomość uniwersalnego języka obcego. Podręczniki National Geographic Learning dzięki nowoczesnej formule I wizualnej atrakcyjności rozbudzają ciekawości pragnienie poznawania wielokulturowego świata za pomocą języka angielskiego. Nasz uczeń doskonale wie, że język angielski jest podstawą światowej komunikacji i dlatego chce go poznać jak najlepiej.

 

2. Autentyczność materiałów

już od pierwszych zajęć uczniowie mają do czynienia z autentycznymi materiałami o posmaku najlepszych newsów i ciekawostek ze świata, w którym żyją. Są to współczesne, interesujące, barwne i emocjonujące, a przede wszystkim autentyczne zdjęcia, reportaże, opowieści, filmy i interaktywne ćwiczenia z wielu kultur, które łączą głęboko humanistyczne przesłanie, duch przygody, różnorodność głosów i wizualna atrakcyjność.

3.  Nowoczesne metody i skuteczność nauczania

autentyczne materiały pomagają zaciekawić ucznia światem, gwarantują także skuteczność nauczania dzięki emocjom, które ze sobą niosą. Dzięki pracy projektowej uczniowie zdobywają umiejętność komunikowania się i współpracy, rozwiązywania konfliktów, selekcjonowania informacji, dyskusji oraz krytycznego myślenia. Efekt jest prosty i przewidywalny – bogatsze słownictwo na miarę XXI wieku, większa odwaga oraz swoboda komunikowania się, a także lepsze wyniki na egzaminach i sprawdzianach.

4. Rozpoznawalna na całym świecie marka 

magia żółtego prostokąta, fascynujących reportaży, filmów, wyjątkowych postaci i zdjęć, które „obiegają glob”, przywodzi na myśl najlepszą jakość, bezpieczeństwo i prestiż.

5. Rozbudzanie ciekawości świata

profil ucznia National Geographic Learning to profil obywatela świata XXI wieku. Taki młody człowiek charakteryzuje się językową pewnością siebie i biegłością w komunikowaniu się bez kompleksów w anglojęzycznym środowisku – zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w zetknięciu  z szeroko rozumianym tekstem czy przekazem medialnym.

6. Kompleksowa wiedza o świecie 

pojawia się niejako samoistnie za sprawą integrowania nauki języka   z poznawaniem różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, nauki przyrodnicze czy nauki społeczne. Co szczególnie ważne, poruszane tematy i zagadnienia są dostosowane do wieku i możliwości językowych uczniów. Autentyczne i fascynujące historie zaciekawiają słuchaczy i otwierają ich na świat. Użyteczna nowa wiedza w odniesieniu do sytuacji, w której żyjemy, sprawia, że uczniowie chcą się dzielić swoimi spostrzeżeniami,w naturalny sposób uczą się mówić o sobie i swoim środowisku, a używanie do tego języka angielskiego staje się naturalną potrzebą.

7. Kompetencje międzykulturowe

ich rozwijanie, w tym zwłaszcza umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy w wielokulturowym otoczeniu oraz łatwiejszego odnajdywania się w nowych sytuacjach kulturowych i językowych dzięki ciekawym projektom, to kolejny z priorytetów szkół pod egidą National Geographic Learning.

8. Globalna świadomość

budowanie tej świadomości, a także poczucia odpowiedzialności za procesy zachodzące na świecie, wymaga zarówno wiedzy, jak i odpowiedniego przekazu. Dzięki podręcznikom National Geographic Learning uczniowie odbywają swoje małe podróże, które przygotowują ich do prawdziwych wypraw, oswajają się z innymi tradycjami, kulturami i z ludźmi poprzez kształtowanie postawy proekologicznej – zgodnie z hasłem dbania o świat, w którym żyjemy.

9. Human skills

czyli nacisk na tzw. umiejętności kluczowe XXI wieku, to priorytet w szkołach korzystających z podręczników National Geographic Learning. Uczeń National Geographic Learning nabywa kompetencje XXI wieku  razem z rozwijaniem umiejętności językowych, a nauka otwartości na świat, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata w sposób kreatywny, konstruktywny i krytyczny jest możliwa głównie dzięki aktywizującym grom i ćwiczeniom.

10. Widoczny postęp w nauce języka angielskiego  

osiąga się głównie dzięki stawianiu uczniom ambitnych, ale realistycznych celów związanych z nauką języka w globalnym, współczesnym świecie. Dzięki takiemu podejściu uczniowie lepiej pamiętają materiał i język, którego się uczą, nie mając kompleksów związanych z komunikacją.