Privacy Policy

Sunny Academy ("us", "we", or "our") operates https://www.sunnyacademy.pl/ (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 23 maja 2018 r. Firma Sunny Academy Aleksandra Popiołek-Ogoń, właściciel strony internetowej www.sunnyacademy.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI? Sunny Academy Aleksandra Popiołek-Ogoń, my, nasze – Firma Sunny Academy z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 61, 03-199 Nasi klienci – klienci Firmy Sunny Academy, którym Firma Sunny Academy świadczy usługi edukacyjne: nauczanie języków obcych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Sunny Academy Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Sunny Academy Potencjalny Pracownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Sunny Academy. Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient Strona, nasza strona - www.sunnyacademy.pl 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Sunny Academy Aleksandra Popiołek-Ogoń jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie . W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@sunnyacademy.pl 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ? W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Zapytanie o ofertę Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zawarcie umowy Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Realizacja zobowiązań wynikających z umowy i wewnętrznych procesów rachunkowych i podatkowych - realizację umowy zawartej z Państwem; - kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; - realizacji wskazanych przepisami prawa celów podatkowych i rachunkowych. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane zawarte w podpisanej przez Ciebie umowie, ponadto: daty i kwoty przelewów od Ciebie na nasze konto. Podstawa prawna. Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Organizacja zajęć i opieki metodycznej Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ umożliwia nam to: - ustalenie poziomu znajomości języka, pozwalające zaproponować grupę zajęciową; - zakładanie i zarządzanie Państwa kontem lub kontami na platformie ClassDojo oraz zapewnienia obsługi Państwa konta i rozwiązywania problemów technicznych; - przyprowadzanie i odprowadzanie Dzieci na nasze zajęcia językowe; - możliwość prześledzenia postępów w Państwa edukacji językowej i co za tym idzie możliwość wydania odpowiednich zaświadczeń dotyczących przebiegu Państwa nauki; Zakres danych. W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko kursanta, grupę w której się uczy, uczestnictwo w poszczególnych zajęciach, email, telefon, wszelkie oceny poziomu językowego i zachowania na zajęciach, otrzymane od nas nagrody i certyfikaty. Podstawa prawna. Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoja zgoda na przetwarzanie danych. Zgłoszenie udziału w rekrutacji W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania. Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi, wniosku lub zapytania, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi, wniosku lub zapytania. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności. Badanie Twojej satysfakcji Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów. Marketing naszych produktów i usług Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, doświadczeniu, zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług. Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na biuro@sunnyacademy.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe. 6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: Pracownikom firmy SUNNY ACADEMY ALEKSANDRA POPIOŁEK-OGOŃ Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę. Dostawcy usług Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, jest dostępny w załączniku. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne. Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Organy państwowe Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? Okres przechowywania Twoich danych zależy od relacji w której się z nami znajdujesz: Jeżeli jesteś naszym klientem - dane przechowujemy przez 36 miesięcy od wygaśnięcia umowy. Jeżeli jesteś lektorem ubiegającym się o pracę w naszej szkole - dane przechowujemy do listopada przyszłego roku, lub, jeżeli wyrazisz chęć uczestnictwa w dalszych rekrutacjach - do 36 miesięcy od zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeżeli nie jesteś naszym klientem i np. składasz zapytanie ofertowe - Twoje dane przechowujemy do listopada następnego roku. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także przez pewien czas po jej zakończeniu. Dzięki temu jesteśmy w stanie odtworzyć historię nauki, ostatni poziom znajomości języka jaki Państwo u nas osiągnęli, zrealizowany program, tytuły podręczników, z których Państwo korzystali. Dane przechowujemy nie dłużej niż trzy lata po wygaśnięciu ostatniej umowy na zajęcia językowe. 8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres biuro @sunnyacademy.pl albo listownie na adres siedziby Sunny Academy. Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO Prawo dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. Podstawa prawna: art. 20 RODO W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Sunny Academy z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Sunny Academy), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych potencjalnych klientów służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych. 10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi. Wersja z dnia 23.05.2018 r.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Płochocińska 18
Warszawa
03-191 Polska